Välkommen

Skola - Boende - Daglig verksamhet

Skola

Med Waldorf- och läkepedagogik som grund bedrivs undervisning i små grupper utifrån elevens inneboende potential. 
Här arbetar vi med
Ett individuellt elevbemötande
Fasta rytmer och tydliga strukturer
Unika metoder och verktyg för att nå särskolans mål.
Läs mer

Boende

I boendet sköts de uppgifter som förekommer i varje hem samt skapandet av en meningsfull fritid. Detta skapar en trygghet som sträcker sig mellan hem och skola. 
Här erbjuds eleverna 
Omvårdnad som stärker den enskildes tro på sin förmåga
En stimulerande miljö
Gemenskap och samarbete
Läs mer

Daglig Verksamhet

Genom individanpassat utvecklingsstöd söker vi oss fram till människan som unik varelse. Att kunna utföra ett efterfrågat och meningsfullt arbete bidrar till en inre utveckling för individen. 
Här får individen möjlighet till
Hjälp och vägledning i utvecklandet av befintliga och nya styrkor
Värdefulla erfarenheter och lärdomar inför det kommande arbetslivet 
En unik arbetsgemenskap i en stimulerande miljö och atmosfär
Läs mer
["error","(#12) description field is deprecated for versions v3.3 and higher"]
2021/04/26

Idag ytbehandlas en färdig kattuggleholk med roslagsmahogny, en blandning bestående av 1/3 tjära, 1/3 linolja, 1/3 balsamterpentin.
Karlavagnen, daglig verksamhet.

2021/04/14

Framsidan, med kattugleholkens stora ingångshål, skruvas fast med skruvdragare och stor koncentration.
Karlavagnen, daglig verksamhet.

2021/04/12

"En kattuggleholk kommer sällan ensam"
(gammalt verkstadsordspråk)

Idag sågar vi till material som ska sammanfogas till ytterligare två beställda kattuggleholkar.
Vi använder skivmaterial som ... See more

2021/03/16

Sedan Karlavagnens träverkstad startade produktionen av fågel och fladdermusholkar hösten 2012 har vi byggt ca 1500 holkar i olika modeller.
Detta var dock vår första kattuggleholk.
Ytbehandlad ... See more

Redo att anmäla ditt intresse?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse i vår skola, så återkopplar vi till dig.
Till intresseanmälan
Till intresseanmälan