Välkommen

Skola - Boende - Daglig verksamhet

Skola

Med Waldorf- och läkepedagogik som grund bedrivs undervisning i små grupper utifrån elevens inneboende potential. 
Här arbetar vi med
Ett individuellt elevbemötande
Fasta rytmer och tydliga strukturer
Unika metoder och verktyg för att nå särskolans mål.
Läs mer

Boende

I boendet sköts de uppgifter som förekommer i varje hem samt skapandet av en meningsfull fritid. Detta skapar en trygghet som sträcker sig mellan hem och skola. 
Här erbjuds eleverna 
Omvårdnad som stärker den enskildes tro på sin förmåga
En stimulerande miljö
Gemenskap och samarbete
Läs mer

Daglig Verksamhet

Genom individanpassat utvecklingsstöd söker vi oss fram till människan som unik varelse. Att kunna utföra ett efterfrågat och meningsfullt arbete bidrar till en inre utveckling för individen. 
Här får individen möjlighet till
Hjälp och vägledning i utvecklandet av befintliga och nya styrkor
Värdefulla erfarenheter och lärdomar inför det kommande arbetslivet 
En unik arbetsgemenskap i en stimulerande miljö och atmosfär
Läs mer
2021/08/30

Verksamheten är i full gång igen efter sommar och semestertid. Idag har vi spikat tak på star och mesholkar.
Ni vet väl att bästa tiden att sätta upp en fågelholk är nu på hösten, då kan ... See more

2021/08/25

Nu är den invigt och provkörd, vår nya linbana 👍🏻

2021/08/23

Nu har höstterminen börjat och vi börjar komma in i våra rutiner 🌞

2021/06/16

Grattis till studenten!
Äntligen får verktygslådan tas med hem. Nu innehåller den en såg, en hammare och en tumstock. Dags för eget arbete.
Karlavagnen, daglig verksamhet.

Redo att anmäla ditt intresse?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse i vår skola, så återkopplar vi till dig.
Till intresseanmälan
Till intresseanmälan