Boende

Bo hos oss

Många av skolans elever bor hos oss. Att flytta hemifrån för att gå i skola ger ofta möjligheter till att bryta destruktiva mönster och beteenden som är rotade i gamla miljöer, men det ställer också speciella krav på oss som verksamhet. Boendet ska kännas tryggt och hemtrevligt för eleven. Målsättningen är att utveckla största möjliga självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Möjlighet ska ges till social träning och att öva sig på att leva i gemenskap med andra. Omvårdnad skall ges på ett sådant sätt att det stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.

Hemlik miljö

Vi har en fast övertygelse om att det inre livet påverkas av det yttre så vi fäster stor vikt vid en vacker och harmonisk inom- och utomhusmiljö samt en tydlig och fungerande dagsrytm.  Vi strävar efter en miljö som bidrar till att skapa trygghet, gemenskap och positiv utveckling.

Birkarum, Vallarum och Polstjärnan

Stiftelsen Vindrosen erbjuder ett anpassat boende med möjlighet att både utveckla största möjliga självständighet utifrån sina egna förutsättningar och möjlighet till social träning, att öva sig på att leva i gemenskap med andra.

Boendeverksamheten bedrivs idag i tre hus, Vallarum, Birkarum samt Polstjärnan. Husens olika karaktär och inriktning ger oss möjlighet att erbjuda ett boende speciellt anpassat till individens förmågor och utvecklingsmöjligheter. Gemensamt för samtliga hus är att de erbjuder en varm, ombonad miljö med hemkänsla, där de dagliga sysslorna som att städa, tvätta, handla och laga mat görs tillsammans allt utifrån de boendes behov, ålder och mognad. Oavsett i vilket hus man bor finns goda möjligheter till en aktiv fritid.

Varje elev har en egen kontaktperson utsedd och medarbetare finns självklart på plats under dygnets alla timmar.

Redo att anmäla ditt intresse?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse i vår skola, så återkopplar vi till dig.
Till intresseanmälan