Daglig Verksamhet

Karlavagnen

Karlavagnen är en daglig verksamhet som arbetar utifrån socialterapins metodik, dess värdegrunder och kärnvärden. En daglig verksamhet där hela människan är viktig och utgår från den antroposofiska människosynen. En plats att växa som människa utifrån sina egna förutsättningar. Målsättningen är att utveckla yrkesmässiga och sociala färdigheter samt berika det inre livet och dess utveckling.

Om Karlavagnen

Efter att skolgången är färdig kommer en tid då människan söker sig fram i livet efter den plats där hon efter sina förmågor kan verka och leva. Olika arbetsuppgifter, boendeformer och umgängesformer prövas. Till slut framträder den plats där man kan stanna upp (vandringsåren).

Att möta detta behov är en av Karlavagnens uppgifter. Vi erbjuder de unga människorna en kreativ miljö där ungdomsårens sökande efter en arbetsplats i livet kan tillgodoses. Att få prova sig fram i yrkeslivet för att hitta den typ av arbetsuppgifter som passar den enskilda individen är av stor vikt.

Under skoltiden har det mesta byggts på att eleven står i centrum och skall lära sig för sin egen utvecklings skull. När vuxenlivet träder in så blir uppgifterna mer och mer utåtriktade. Den sociala arbetsgemenskapen och att göra saker för andra är nu ett viktigt mål. Att hitta sin plats i detta skall ta sin tid. Karlavagnen är också en plats där elever från gymnasiesärskolan kan ha sin praktik.

Arbete-kultur-gemenskap

 

ARBETE

Från att ha varit elev i skolan bereds nu möjlighet att växa in i vuxenlivet och en yrkesroll. Deltagaren får möjlighet att prova olika typer av arbetsuppgifter för att på så sätt hitta något som passar just den personen. Upplevelsen av att kunna utföra ett efterfrågat och meningsfullt arbete är viktig. Att finna sin plats i ett sammanhang genom att vara en länk i arbetskedjan utvecklar och stärker självtilliten.
 

KULTUR

Kulturlivet är en viktig del i människans utveckling. På Karlavagnen lever dags-, vecko- och årstidsrytmen. Med en tydlig upplevelse av hur dagen startar, hur veckan slutar stärks tidsuppfattningen och dags-, veckorytmen ger en trygg puls att luta sig mot. Årstidernas växlingar firas med högtider och stärker upplevelsen av årets gång. Ord, språk och rörelse främjar människans inre utveckling och har därför sin givna plats i verksamheten.
 

SOCIALT

Varje individ bidrar till skapandet av arbetsgemenskapen. Vi arbetar tillsammans, även arbetsledaren är med i arbetsuppgifterna och produktionen. Rasterna mellan arbetsuppgifterna är minst lika viktiga. Deltagandet i fikastunden och lunch med dess uppgifter är ett socialt övande. Arbetsmöten och genomförandeplanen/den individuella planen – att få delta och vara med och göra sin "röst "hörd.

Redo att anmäla ditt intresse?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse, så återkopplar vi till dig.
Till intresseanmälan