Synpunkter och klagomål - en del av kvalitetsarbetet

På Stiftelsen Vindrosen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på skolan, daglig verksamhet och i boendet arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Synpunkterna framförs skriftligen av elev, god man, förvaltare eller anhörig.