Om oss

Vindrosen

Stiftelsen Vindrosens verksamhet är vackert belägen i Vollsjö, mitt i det skånska kulturlandskapet. Hos oss ges individen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Med en god balans mellan det praktiska, det konstnärliga och det teoretiska söker vi aktivera hela människan i utvecklingens process. I en lugn, välstrukturerad och harmonisk miljö på landsbygden, med kunniga och erfarna medarbetare, ryms möjligheter att växa i tanke, känsla och vilja. Med utgångspunkt i waldorf- och läkepedagogikens väl beprövade metoder finner vi lösningar för skolgång, boende eller daglig verksamhet som passar alla.

Stiftelsen

Stiftelsen Vindrosen är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet som i mer än 25 år har följt människor med psykiska funktionsnedsättningar på resan mot självständighet och självkänsla. Hos oss samverkar särskolorna, LSS-boendet och Daglig verksamhet – alla med förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Ändamålsparagraf
§2 Stiftelsen är en ideell stiftelse med ändamål att bedriva vård och skola för psykiskt handikappade enligt den genom Rudolf Steiners människokunskap grundade läkepedagogiken och waldorfpedagogiken. I den mån ändamålet enligt första stycket är tillgodosett får stiftelsen understödja annan som från en vidare synpunkt sett sammanstämmer med dess ändamål.

Målet är att ge den trygghet och tydlighet som behövs för att kunna delta i skolverksamheten och att fungera i boendet. Både vad det gäller uppgifter och det sociala livet i skola och boende.

Miljö

Vindrosens verksamhet bygger på den fasta övertygelsen om att det inre livet påverkas av den yttre miljön. Därför läggs stor vikt och omsorg vid en vacker och harmonisk inom- och utomhusmiljö samt en tydlig och fungerande dagsrytm. Vindrosen arbetar efter principen att människan har ett utvecklingsbart inre oavsett yttre svårigheter. När vi bemöter människor bara utifrån var de redan befinner sig och hittills är leder detta inte till vidare utveckling. Om vi däremot möter människan utifrån hennes möjligheter och potential förs vi i samspel dit där hon verkligen är.

Vill du veta mer om vår värdegrund?
Vår stiftelse är baserad på en stark värdegrund, med människan i centrum.

Upptäck våra kärnvärden

Redo att söka jobb hos oss?

Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse i att jobba med oss, så återkopplar vi till dig.
Till jobbansökan